Nadácia MVSG

Naším cieľom je strategická, vedomá podpora konkrétnej skupiny osôb alebo jednotlivca s cieľom dosiahnutia ich vyššej kvality života a organizovanie aktivít, ktoré zlepšia kvalitu života ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením.

Na začiatku našej cesty chceme túto podporu venovať najmä deťom s poruchami autistického spektra a s inými neurovývinovými poruchami, ich rodinám a tiež strediskám a centrám včasnej intervencie.

01

Transparentnosť

02

Otvorenosť

03

Etika

04

Zrozumiteľnosť

Aktuality

Deň plný energie

Slnečný sobotný deň 28.10.2023 strávili mamičky detí v starostlivosti Služby včasnej intervencie pri ZSS „KAMILKA“ Maňa v rekreačnom zariadení v Podhájskej v rámci akcie

Zobraziť »

Chyťme sa za ruky

Dňa 4.6.2023 sa zástupcovia Nadácie MVSG zúčastnili na 14. ročníku benefičného koncertu pre osoby so zdravotným postihnutím s názvom „Chyťme sa

Zobraziť »