Nadácia MVSG

Naším cieľom je strategická, vedomá podpora konkrétnej skupiny osôb alebo jednotlivca s cieľom dosiahnutia ich vyššej kvality života a organizovanie aktivít, ktoré zlepšia kvalitu života ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením.

Na začiatku našej cesty chceme túto podporu venovať najmä deťom s poruchami autistického spektra a s inými neurovývinovými poruchami, ich rodinám a tiež strediskám a centrám včasnej intervencie.

01

Transparentnosť

02

Otvorenosť

03

Etika

04

Zrozumiteľnosť

Aktuality

Chyťme sa za ruky

Dňa 4.6.2023 sa zástupcovia Nadácie MVSG zúčastnili na 14. ročníku benefičného koncertu pre osoby so zdravotným postihnutím s názvom „Chyťme sa

Zobraziť »

Práca s kartičkovým systémom

Dňa 24.03.2023 sa v Stredisku včasnej intervencie uskutočnila prednáška Práca s kartičkovým systémom. Prednáška bola zameraná  na využívanie kartičkového systému dorozumievania sa

Zobraziť »