Canisterapia pre klientov „SOS“ ZSS Hurbanovo

Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psíka na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda. Kladie dôraz na riešenie

Nadácia MVSG

Naším cieľom je strategická, vedomá podpora konkrétnej skupiny osôb alebo jednotlivca s cieľom dosiahnutia ich vyššej kvality života a organizovanie aktivít, ktoré zlepšia kvalitu života ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením.

Na začiatku našej cesty chceme túto podporu venovať najmä deťom s poruchami autistického spektra a s inými neurovývinovými poruchami, ich rodinám a tiež strediskám a centrám včasnej intervencie.

01

Transparentnosť

02

Otvorenosť

03

Etika

04

Zrozumiteľnosť

Aktuality / Pomáhame

Hudobné terapie pre Alexa

Alex, päťročný chlapček, sa narodil so zápalom neurónových sietí, čo mu prináša neurovývinové poruchy. Jeho cesta k zdraviu vyžaduje pravidelné

Zobraziť »

Finančný dar pre Adamka

Adamko je okatý milý chlapček, ktorý sa narodil s viacerými neurovývinovými poruchami. Aby jeho vývoj mohol napredovať potrebuje absolvovať pravidelné intenzívne

Zobraziť »