Nadácia MVSG

Naším cieľom je strategická, vedomá podpora konkrétnej skupiny osôb alebo jednotlivca s cieľom dosiahnutia ich vyššej kvality života a organizovanie aktivít, ktoré zlepšia kvalitu života ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením.

Na začiatku našej cesty chceme túto podporu venovať najmä deťom s poruchami autistického spektra a s inými neurovývinovými poruchami, ich rodinám a tiež strediskám a centrám včasnej intervencie.

01

Transparentnosť

02

Otvorenosť

03

Etika

04

Zrozumiteľnosť

Aktuality

Vianočné tvorivé dielne

Vďaka finančnej pomoci Nadácie MVSG  pripravila Služba včasnej intervencie „Kamilka“ pri ZSS Maňa deň pre rodiny  s deťmi so zdravotným znevýhodnením

Zobraziť »

Deň plný energie

Slnečný sobotný deň 28.10.2023 strávili mamičky detí v starostlivosti Služby včasnej intervencie pri ZSS „KAMILKA“ Maňa v rekreačnom zariadení v Podhájskej v rámci akcie

Zobraziť »