Kontakt

NADÁCIA MVSG

JUDr. Ingrid Vargová

Sídlo: Lichnerova 23, 903 01 Senec
Adresa kancelárie a korešpondenčná adresa: Lichnerova 23, 903 01 Senec

Právna forma: nadácia zapísaná v Registri neziskových organizácií, registračné číslo 203/Na-2002/1280
Deň vzniku: 30.12.2022
IČO: 55 079 580

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: SK38 1100 0000 0029 4213 8248