Pomáhame

Cieľom  Nadácie MVSG v roku 2024 je pokračovať vo finančnej a materiálnej  podpore  detí s poruchami autistického spektra ako i s inými neurovývinovými poruchami. Táto pomoc bude zameraná na úhradu potrebných terapií, terapeutických pobytov, rehabilitácií a nákup zdravotných pomôcok.

Budeme tiež pokračovať v podpore služby včasnej intervencie. Služba včasnej intervencie je určená pre každú rodinu, v ktorej sa narodilo dieťa, ktorého vývin je rizikový alebo má zdravotné znevýhodnenie. Táto služba sa poskytuje pre deti od narodenia do siedmeho roku života. 

Naším cieľom bude pomôcť jednak poskytnutím finančných prostriedkov na skvalitnenie tejto sociálnej služby, na vytvorenie podmienok pre špeciálne terapeutické a stimulačné metódy, ktoré môžu významne podporiť vývin dieťaťa, na dotvorenie priestorov pre  stretávanie rodín a detí v priestoroch centra, a tiež  osobná činnosť a pomoc pri organizovaní stretnutí a podujatí organizovaných  komunitu rodín a ich  detí.

Finančne podporíme benefičné, kultúrne a náučné podujatia pre mentálne a zdravotne postihnuté deti.

Aj v roku 2024 podporíme  talentované deti v oblasti športu, kultúry a umenia,  ktorým sociálne pomery neumožňujú rozvíjať sa.

Pokračovať bude tiež spolupráca so Zariadeniami sociálnych služieb v ktorých sú dlhodobo umiestnené osoby s poruchami autistického spektra ale aj s inými ochoreniami.

Hudobné terapie pre Alexa

Alex, päťročný chlapček, sa narodil so zápalom neurónových sietí, čo mu prináša neurovývinové poruchy. Jeho cesta k zdraviu vyžaduje pravidelné

Zobraziť »

Finančný dar pre Adamka

Adamko je okatý milý chlapček, ktorý sa narodil s viacerými neurovývinovými poruchami. Aby jeho vývoj mohol napredovať potrebuje absolvovať pravidelné intenzívne

Zobraziť »

Vianočné tvorivé dielne

Vďaka finančnej pomoci Nadácie MVSG  pripravila Služba včasnej intervencie „Kamilka“ pri ZSS Maňa deň pre rodiny  s deťmi so zdravotným znevýhodnením

Zobraziť »

Finančný dar pre Jakuba

Jakubko je šesť ročný chlapček s diagnózou detský autizmus, ADD, má postihnutú reč a problémové sociálne vzťahy.  V tomto školskom

Zobraziť »

Finančný dar pre Dianku

Toto krásne dvojročné usmievavé dievčatko Dianka prekonalo už dvakrát pneumokokovú meningitídu s následkami, má hypotonický syndróm a vrodenú malformáciu ucha.

Zobraziť »