Chcem pomôcť

Cieľom Nadácie MVSG je strategická, vedomá podpora konkrétnej skupiny osôb alebo jednotlivca.

Túto podporu chceme venovať najmä deťom s poruchami autistického spektra a s inými neurovývinovými poruchami, ich rodinám a centrám včasnej intervencie.

Ďalším cieľom Nadácie MVSG bude pomoc deťom v centrách pre deti a rodiny, podpora zariadení či náhradných rodín, v ktorých sú deti vychovávané.

Podporíme aj talentované deti, ktorým sociálne pomery neumožňujú rozvíjať sa.

Našou víziou je nezameriavať sa iba na jednorazové poskytnutie finančných prostriedkov, ale na nadviazanie dlhodobej spolupráce s obdarovanými a na vytváranie dlhodobých a priateľských vzťahov, ktoré prinesú prospech a radosť obom stranám.

Ak sa aj Vy chcete podieľať na zlepšení kvality života detí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením, a rozhodnete sa prostredníctvom našej nadácie svojim finančným darom pomôcť, budeme radi ak nás budete kontaktovať a dohodneme s Vami možnosti finančnej pomoci formou darovacej zmluvy. Aj Váš jednorazový a hoci i malý finančný dar pomôže.

ĎAKUJEME

Vzor darovacej zmluvy Nadácie MVSG.