Asignácia dane

Asignácia dane predstavuje mechanizmus priamej podpory Nadácie MVSG.

Fyzické osoby, ktoré zaplatili daň, môžu nasmerovať 2% alebo 3% dane v prospech našej nadácie, za predpokladu minimálnej výšky asignácie 3 eur. Asignovať 3% môžu osoby, ktoré vykonali dobrovoľníctvo v rozsahu najmenej 40 hodín za rok.

Právnické osoby môžu asignovať daň vo výške 2% alebo 1%, za predpokladu minimálnej výšky asignácie 8 eur. Asignovať 2 % môže subjekt, ktorý do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v danom roku daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.