Aktuality

Deň plný energie

Slnečný sobotný deň 28.10.2023 strávili mamičky detí v starostlivosti Služby včasnej intervencie pri ZSS „KAMILKA“ Maňa v rekreačnom zariadení v Podhájskej v rámci akcie Relaxačný deň rodičov detí. V dobdených hodinách sa venovali relaxačnému cvičeniu pilates a skrášľovacím procedúram, poobedňajšie hodiny strávili vo wellness centre a bazénovom svete.  Voľný čas využili i na vzájomné rozhovory a odovzdávanie si skúseností zo starostlivosti o svoje detičky. Mamičky odchádzali domov plné dojmov a s energiou tak potrebnou na každodennú starostlivosť o ich deti s rôznymi neurovývinovými poruchami.  Relaxačný deň bol finančne zabezpečený našou Nadáciou MVSG.