Pomáhame

Finančná úhrada terapií pre Ivanku

Nadácia MVSG v roku 2024 poskytuje podporu Ivankinej ceste k zlepšeniu zdravotného stavu prostredníctvom úhrady zvukových terapií JIAS.

Ivanka, sedemročné dievčatko, bojuje s neurovývinovými poruchami, a táto finančná pomoc jej pomôže pre jej ďalší vývoj.

Ivankina mama čelí náročnej situácii ako samoživiteľka, a jej finančné možnosti sú obmedzené. Zvukové terapie sú však dôležité pre Ivanku a jej zlepšenie. Bez pomoci by bolo pre Ivanku a jej rodinu ťažké pokryť náklady na všetky potrebné terapie.

Sme radi, že môžeme podporiť Ivanku v jej liečebnom procese. Poskytnutie úhrady terapií je pre nás prioritou, pretože veríme v potenciál každého dieťaťa.

Naša nadácia je vďačná za možnosť prispieť k životnej kvalite Ivanky a jej rodiny. Veríme, že táto pomoc povedie k pozitívnym zmenám v Ivankinom živote a budeme pokračovať v našej snaha o podporu detí ako ona.