Pomáhame

Masážne kreslo pre klientov „SOS“ ZSS Hurbanovo

Od marca 2023 pôsobí v Hurbanove špecializované zariadenie sociálnych služieb pre osoby s poruchami autistického spektra. Sociálne služby v zariadení sa poskytujú ambulantnou formou , týždennou pobytovou aj celoročnou pobytovou formou. Osobám s poruchami autistického spektra veľmi pomáhajú masáže.  Preto sa Nadácia MVSG rozhodla darovať tomuto zariadeniu masážne kreslo na poskytovanie masážnych terapií. Kreslo prebrala pani riaditeľka zariadenia PaedDr. Angelika Hajníková.

Veríme, že masážne kreslo spríjemní klientom ich pobyt v zariadení.