Pomáhame

Vianočný darček pre „KAMILKA“ ZSS Maňa

Adventné obdobie je čas,  keď majú ľudia k sebe bližšie a náklonnosť si prejavujú aj obdarovávaním. Aj naša Nadácia MVSG sa rozhodla urobiť radosť prijímateľom sociálnych služieb v zariadení  „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb v Mani. Darovali sme im  masážne kreslo, v ktorom si oddýchnu a zrelaxujú. Veríme, že im bude robiť radosť a prispeje k celkovej pohode.