Aktuality

Práca s kartičkovým systémom

Dňa 24.03.2023 sa v Stredisku včasnej intervencie uskutočnila prednáška Práca s kartičkovým systémom. Prednáška bola zameraná  na využívanie kartičkového systému dorozumievania sa s deťmi s problematickým dorozumievaním. Zúčastnili sa jej rodičia takýchto detí, ktoré spolupracujú so Strediskom včasnej intervencie v Mani. Prednášku pripravila a viedla Ivana Černáková. Prednášku svojou účasťou podporila aj Ingrid Vargová, správca Nadácie MVSG.