Aktuality, Pomáhame

Vianočné tvorivé dielne

Vďaka finančnej pomoci Nadácie MVSG  pripravila Služba včasnej intervencie „Kamilka“ pri ZSS Maňa deň pre rodiny  s deťmi so zdravotným znevýhodnením v jej starostlivosti, pod názvom Vianočné tvorivé dielne. Tento pekný predvianočný deň sa konal 2. decembra v priestoroch kultúrneho domu v Mani. Deti spolu so svojimi rodičmi, zamestnancami zariadenia  a dobrovoľníkmi Nadácie MVSG vytvorili veľa krásnych vianočných dekorácií, ktoré si  odniesli domov, aby im pripomínali tento pekný deň. Deťom prišiel zaspievať aj Notový Dany z Nitry a na záver sme všetci spolu privítali Mikuláša s anjelom,  ktorí priniesli deťom pekné darčeky a sladkosti.