Pomáhame

Canisterapia pre klientov „SOS“ ZSS Hurbanovo

Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psíka na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno – integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky. Túto jedinečnú terapeutickú metódu sa Nadácia MVSG rozhodla uhrádzať pre klientov v SOS Zariadení sociálnych služieb v Hurbanove. Na spokojných tvárach klientov vidieť, že naše rozhodnutie bolo správne a robí radosť.