Pomáhame

Finančný dar pre Adamka

Adamko je okatý milý chlapček, ktorý sa narodil s viacerými neurovývinovými poruchami. Aby jeho vývoj mohol napredovať potrebuje absolvovať pravidelné intenzívne rehabilitačné pobyty.  Úhrada týchto pobytov je pre rodičov veľmi finančne náročná. Naša Nadácia MVSG  sa preto rozhodla pomôcť finančným darom na ich čiastočnú úhradu.