Pomáhame

Finančný dar pre Jakuba

Jakubko je šesť ročný chlapček s diagnózou detský autizmus, ADD, má postihnutú reč a problémové sociálne vzťahy.  V tomto školskom roku sa stal prváčikom a s pomocou asistenta sa pokúša začleniť medzi zdravé deti v triede. Aby sa Jakubko mohol ďalej rozvíjať a posúvať vpred, musí absolvovať  rôzne špeciálne terapie a sedenia. Nadácia MVSG sa preto rozhodla finančne pomôcť a darovala jeho rodičom finančný dar na pokrytie nákladov súvisiacich s účasťou na týchto terapiách.