Pomáhame

Materiálna pomoc pre rodinu Laury

Laura má dva roky, je to milé, na pohľad spokojné dievčatko, ktoré však trpí viacerými neurovývinovými poruchami. Rodina žije v neľahkých finančných pomeroch, preto sa Nadácia MVSG rozhodla pomôcť im formou materiálnej výpomoci kúpou potravinového tovaru, drogérie a potrieb pre Lauru.