Pomáhame

Pomoc klubu KICKBOXING FIGHT CLUB SPARTA

Jednou z oblastí, v ktorej sa Nadácia MVSG rozhodla pomáhať, sú športové kluby, ktoré sa venujú mladým talentovaným športovcom. Jedným z nich je aj KICKBOXING FIGHT CLUB SPARTA – Občianske združenie, pôsobiaci v Nitre. Tento športový klub sa venuje  rozvoju  rôznych pohybových  a športových aktivít detí ale i dospelých. Jedným z členov, ktorý tento športový klub navštevuje je aj Tobias Borovica, chlapec, ktorý je už vo veku 10 rokov majstrom Slovenska v kikboxingu.  Finančné prostriedky, ktoré sme formou daru poskytli tomuto športovému klubu budú využité práve na zabezpečenie tréningovej činnosti tohto mladého športovca.