Pomáhame

Darovali sme terapeutické a senzorické pomôcky a knihy

Pre správny vývoj detí s rôznymi neurovývinovými poruchami, ktoré sú v starostlivosti „KAMILKA“ zariadenie sociálnych služieb v Mani, konkrétne jeho súčasti – Služby včasnej intervencie, je dôležité používanie rôznych terapeutických a senzorických pomôcok.
Pomôcky sa využívajú buď priamo v zariadení, pri návšteve rodín zamestnancami zariadenia alebo sa do rodín zapožičiavajú.
A keďže týchto pomôcok nikdy nie je dosť, rozhodla sa Nadácia MVSG zakúpiť rôzne terapeutické a senzorické pomôcky a tiež rôzne odborné knihy, knihy pre deti a darovať ich uvedenému zariadeniu.
Veríme, že robia radosť.