Pomáhame

Finančná podpora semináru: Prevencia a eliminácia stresu prostredníctvom využitia relaxačných techník

Vraví sa, že keď je spokojná mama, je spokojná celá rodina. A dvojnásobne to platí pre mamičky, ktoré sa starajú o deti so zdravotným znevýhodnením.  A tak v  spolupráci so Službou včasnej intervencie „KAMILKA“  ZSS Maňa vznikla myšlienka  zorganizovať pre tieto mamičky ale i oteckov jeden deň bez ich detičiek. Deň,  počas ktorého mali možnosť venovať sa  učeniu rôznych relaxačných techník pod vedením inštruktora a celkovému oddychu. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Obecného úradu v Podhájskej a termálneho kúpaliska v Podhájskej.

Seminár bol hradený z prostriedkov Nadácie MVSG.