Pomáhame

Materiálna pomoc pre Dorinku

Dorinka je 5 ročné dievčatko s viacnásobným telesným a mentálnym postihnutím. Žije iba s mamou a ich sociálne pomery dlhodobo neumožňujú zabezpečiť pre Dorinku všetky jej základné potreby. Nadácia MVSG preto  materiálnou pomocou v podobe potravín, drogérie, oblečenia a spotrebičov pomohla prekonať toto ich ťažké obdobie.