Pomáhame

Materiálna pomoc pre matku s deťmi s diagnózou Downov syndróm

Matka, ktorú sme dnes navštívili, vychováva dve deti, ktoré sa narodili s Downovým syndrómom. Jedno vlastné a jedno adoptované. Je to náročné po všetkých stránkach. A keď sa k tomu pridá aj nie dobrá finančná situácia, je žiadúce pomôcť.

Nakúpili sme potraviny, drogériu, oblečenie pre deti a aj potrebné spotrebiče a darovali ich tejto rodine, aby sme aspoň čiastočne pomohli prekonať ich ťažšie obdobie.